Ce este si la ce ajuta un aviz pompieri

Ce este si la ce ajuta un aviz pompieri?

0 Shares
0
0
0

Avizele si autorizatiile de securitate la incendiu sunt acele acte administrative, care au fost emise de catre inspectorate, iar prin aceste acte se certifica in urma unor verificari in teren si documentelor care privesc realizarea masurilor de combatere a incendiilor, indeplinirea tuturor cerintelor necesare pentru securitatea la incendiu in cazul constructiilor, instalatiilor sau a altor amenajari.

Ei bine, obtinerea unui aviz pompieri este conditionate de anumite aspecte, pe care le vom dezbate in cele ce urmeaza in acest articol.

In primul rand, obtinerea unui aviz din partea pompierilor necesita intocmirea Scenariului de securitate la Incendiu, in cazul constructiilor si instalatiilor care se bazeaza pe Ordinul 130/2007, privind acele categorii de constructii si amenajari care au fost prevazute la art. 1/H.G 1739/2006, care obliga proiectantii sa elaboreze Scenariul de Securitate la Incendiu in functie de metodologia de elaborare a Scenariilor de Securitate la Incendiu, dupa cum solicita Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Scenariile de Securitate la Incendiu se refera la partea scrisa a proiectului constructiei, instalatiei sau amenajarii, acolo unde sunt sintetizate regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, care au fost stabilite prin documentatiile tehnice de proiectare.

Scenariile de Securitate la Incendiu sunt incluse in documentatiile tehnice ale constructiilor, si trebuiesc pastrate de catre utilizatori atata timp cat exista constructia.

Deasemenea, pentru obtinerea unui aviz din partea pompierilor, este nevoie de intocmirea unui raport de expertiza tehnica referitor la Securitatea la Incendiu pentru constructii si instalatii. Iar in acel raport de expertiza tehnica trebuie constatat faptul ca se indeplineste sau nu se indeplineste minimul de performanta la foc in cazul constructiei respective.

Tot pentru obtinerea unui aviz pompieri este nevoie de intocmirea referatului de ferificare tehnica privind Securitatea la Incendiu in cazul constructiilor si instalatiilor, iar acest referat este realizat in functie de situatie, si cuprinde concluziile si propunerile referitoare la emiterea avizului sau a autorizatiei.

Intocmirea unui memoriu tehnic de instalatii este iarasi necesara pentru a se putea obtine un aviz din partea pompierilor, iar un asemenea memoriu tehnic va cuprinde informatii referitoare la tipul cladirii, la zonele din cladire unde se vor realiza instalatii de iluminat, modil de asigurare a protectiei, tipuri de aparate si echipamente folosite, parametii de calcul ai retelei electrice interioare, etc.

Intocmirea planurilor de arhitectura atat pentru faza D.T.A.C, cat si pentru faza P.T – D.E.E. privind constructiile si instalatiile, este necesara deasemenea pentru obtinerea unui aviz din partea pompierilor.

Realizarea planurilor de instalatii atat pentru faza D.T.A.C., cat si pentru faza P.T. – D.E.E. privind constructiile si instalatiile este iarasi obligatorie pentru obtinerea unui aviz din partea pompierilor.

Deasemenea, pentru obtinerea unui astfel de aviz, este necesar ca intreaga documentatie sa fie verificata din punct de vedere al cerintelor esentiale pentru Securitatea la Incendiu, de catre o persoana experta si autorizata in acest tip de verificari.

Asadar, dupa cum se poate observa, in momentul in care se doreste obtinerea unui aviz din partea pompierilor pentru o anumita constructie, este nevoie sa se intocmeasca un dosar care sa contina o multime de documente.

0 Shares
You May Also Like